Κριτικές για Argosulfan

Τύπος απελευθέρωσης: Κρέμα

Ανάλογα Argosulfan

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 16 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα από 243 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 34 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 225 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 39 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 220 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 46 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα από 213 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 76 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 183 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 93 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 166 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 110 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 149 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 114 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 145 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 165 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 94 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 183 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 76 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 190 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 69 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 205 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 54 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 210 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 49 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 216 ρούβλια. Το αναλογικό είναι φθηνότερο κατά 43 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 243 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 16 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 276 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα από 17 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 278 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα από 19 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 285 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα από 26 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 289 ρούβλια. Αναλογικά είναι ακριβότερα κατά 30 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 309 ρούβλια. Αναλογικά είναι πιο ακριβά κατά 50 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 312 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα κατά 53 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 315 ρούβλια. Αναλογικά είναι πιο ακριβά από 56 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 364 ρούβλια. Αναλογικά είναι ακριβότερα για 105 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 389 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα σε 130 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 394 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα σε 135 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 417 ρούβλια. Αναλογικά είναι πιο ακριβά σε 158 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 482 ρούβλια. Αναλογικά περισσότερο από 223 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 514 ρούβλια. Αναλογικά είναι πιο ακριβά σε 255 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 585 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα σε 326 ρούβλια

Οδηγίες χρήσης για το Argosulfan

(ARGOSULFAN) Αριθμός μητρώου: P N014888 / 01-210610

Εμπορική ονομασία του φαρμάκου: Argosulfan®

Διεθνές Μη Ιδιόκτητο Όνομα (INN) ή Ομαδοποίηση Ονομασία: Silver Sulfathiazole

Χημική ονομασία: Άλας αργύρου 2- (η-Αμινοβενζολοσουλφαμιδο) -θειαζόλης

Δοσολογία: Κρέμα για εξωτερική χρήση

Συστατικά: 1 γρ. Κρέμα περιέχει:
Δραστικό συστατικό: σουλφαθειαζόλη αργύρου - 20 mg,
Έκδοχα: κετοστεαρυλική αλκοόλη (60% κετυλική αλκοόλη, στεαρυλική αλκοόλη, 40%), υγρή παραφίνη, λευκή βαζελίνη, γλυκερίνη, λαυρυλοθειικό νάτριο, παραϋδροξυβενζοϊκό μεθυλεστέρα, παραϋδροξυβενζοϊκό προπυλεστέρα, δισόξινο κάλιο, φωσφορικό νάτριο, νερό για ένεση.

Περιγραφή: Λευκό ή λευκό με σκιά από ροζ έως ανοιχτό γκρι ομοιογενή μαλακή μάζα.

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιμικροβιακός παράγοντας, σουλφανιλαμίδιο.
Κωδικός ATX D06BA02

Φαρμακολογικές ιδιότητες
Argosulfan ® - τοπική αντιμικροβιακή, προάγει την επούλωση των πληγών (εγκαύματα, τροφικά, πυώδη, κλπ), παρέχει αποτελεσματική προστασία από τις πληγές μόλυνση, μειώνει το χρόνο της θεραπείας και την παρασκευή μιας πληγής να μοσχεύματα δέρματος, σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε βελτίωση της κατάστασης, εξαλείφοντας την ανάγκη για μεταμόσχευση.
Μέρος της κρέμας σουλφανιλαμίδιο - σουλφαθειαζόλιο αργύρου είναι βακτηριοστατική αντιμικροβιακός παράγοντας έχει ένα ευρύ φάσμα αντιβακτηριακής βακτηριοστατική δράση έναντι Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηριδίων. Ο μηχανισμός της σουλφαθειαζόλιο αντιμικροβιακή δράση -ugnetenie ανάπτυξη και την αναπαραγωγή των βακτηρίων που σχετίζονται με ένα συναγωνιστικό ανταγωνισμό με παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ και digidropteroatsintetazy αναστολή που οδηγεί σε διαταραχή της σύνθεσης του διυδροφολικού οξέος και τελικά του ενεργού μεταβολίτη της - τετραϋδροφολικού οξέος που απαιτείται για τη σύνθεση των πουρινών και πυριμιδινών μικροβιακά κύτταρα. Τα ιόντα αργύρου που υπάρχουν στο παρασκεύασμα ενισχύουν το αντιβακτηριακό αποτέλεσμα του σουλφανιλαμιδίου - αναστέλλουν την ανάπτυξη και τη διάσπαση των βακτηρίων δεσμεύοντας το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ του μικροβιακού κυττάρου. Επιπλέον, τα ιόντα αργύρου εξασθενούν τις ευαισθητοποιητικές ιδιότητες του σουλφανιλαμιδίου.
Λόγω της ελάχιστης απορρόφησης του φαρμάκου, δεν έχει τοξική επίδραση.

Φαρμακοκινητική
Που περιέχεται στο παρασκεύασμα του αργύρου σουλφαθειαζόλη, έχει μικρή διαλυτότητα, οπότε μετά από τοπική συγκέντρωση εφαρμογή της δραστικής ουσίας σε ένα τραύμα μόνιμα διατηρείται στο ίδιο επίπεδο. Μόνο μια μικρή ποσότητα σουλφαθειαζόλης αργύρου βρίσκεται στην κυκλοφορία του αίματος, μετά από την οποία υποβάλλονται σε ακετυλίωση στο ήπαρ.
Στα ούρα έχει τη μορφή ανενεργών μεταβολιτών και εν μέρει αμετάβλητο. Η απορρόφηση της σουλφαθειαζόλης του αργύρου αυξάνεται μετά την εφαρμογή σε εκτεταμένες επιφάνειες πληγής.

Ενδείξεις χρήσης


 • Καύσεις ποικίλου βαθμού, οποιασδήποτε φύσης (θερμική, ηλιακή, χημική, ηλεκτρική, ακτινοβολία κ.λπ.). κρύο.
 • Bedsores; τροφικά έλκη ποδιών διαφόρων προελεύσεων (περιλαμβανομένης της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, σβήσιμο ενδοαρτηρίτιδα, διαταραχές παροχή αίματος στο διαβήτη, ερυσίπελας, κλπ)?
 • Πυραίες πληγές. μικρές βλάβες των νοικοκυριών (περικοπές, εκδορές) ·
 • Μολυσμένη δερματίτιδα, εμφύσημα, απλή δερματίτιδα εξ επαφής, μικροβιακό έκζεμα, στρεπτοσταφυλδερμία.

Αντενδείξεις

 • Υπερευαισθησία στη σουλφαθειαζόλη και σε άλλα σουλφοναμίδια.
 • Συγγενής ανεπάρκεια της γλυκόζης-6-φωσφορικής αφυδρογονάσης.
 • Ασθενότητα, ηλικία θώρακα έως 2 μήνες (κίνδυνος ανάπτυξης "πυρηνικού" ίκτερου).

Εγκυμοσύνη και γαλουχία
Εφαρμογή Argosulfan ® κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού επιτρέπεται σε περιπτώσεις όπου η επιφάνεια του εγκαύματος δεν υπερβαίνει το 20% της επιφάνειας του σώματος και όταν η εκτίμηση του θεράποντος ιατρού το πιθανό όφελος για τη μητέρα υπερισχύει τον πιθανό κίνδυνο για το έμβρυο και rebenka.Sposob Δοσολογία και χορήγηση
Εξωτερικά - ως ανοιχτή μέθοδος και υπό αποφρακτικές επίδεσμοι.
Μετά τον καθαρισμό και τη χειρουργική θεραπεία, το φάρμακο εφαρμόζεται στο τραύμα σύμφωνα με τις συνθήκες στειρότητας και πάχους 2-3 mm 2-3 φορές την ημέρα. Το τραύμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να καλύπτεται με κρέμα. Εάν ένα μέρος της πληγής ανοίξει, πρέπει να εφαρμόσετε επιπλέον την κρέμα. Αποκλειστική επίδεσμος είναι δυνατή, αλλά δεν είναι υποχρεωτική.
Η κρέμα εφαρμόζεται μέχρι να πληγεί πλήρως το τραύμα ή μέχρι να μεταμοσχευθεί το δέρμα. Σε περίπτωση χρήσης του φαρμάκου για μολυσμένα τραύματα, μπορεί να εμφανιστεί έκκριμα. Πριν από την εφαρμογή της κρέμας, είναι απαραίτητο να πλύνετε το τραύμα με διάλυμα υδατικής διαλύματος χλωρεξιδίνης 0,1% ή άλλο αντισηπτικό.
Η μέγιστη ημερήσια δόση - 25 g.
Η μέγιστη διάρκεια της θεραπείας είναι 60 ημέρες.

Παρενέργειες
Αλλερικές αντιδράσεις, τοπικές αντιδράσεις (καύση, κνησμός, εξάψεις δέρματος). Με παρατεταμένη χρήση μπορεί να είναι λευκοπενία, δεκαματώδης δερματίτιδα.

Υπερδοσολογία
Δεν έχουν καταχωρηθεί περιπτώσεις υπερδοσολογίας.

Αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα
Δεν συνιστάται για χρήση με άλλα τοπικά φάρμακα. Το φολικό οξύ και τα δομικά του ανάλογα είναι ικανά να μειώσουν την αντιμικροβιακή δράση της σουλφαθειαζόλης.

Ειδικές οδηγίες
Σε περίπτωση ηπατικής και / ή νεφρικής ανεπάρκειας, είναι απαραίτητο να ελέγχεται η συγκέντρωση σουλφαθειαζόλης στον ορό του αίματος.
Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά την εφαρμογή σε ασθενείς σε κατάσταση σοκ με εκτεταμένα εγκαύματα, λόγω της αδυναμίας συλλογής ενός πλήρους αλλεργιολογικού ιστορικού.

Επιπτώσεις στην ικανότητα οδήγησης οχημάτων και μηχανισμών
Το φάρμακο δεν περιορίζει την ψυχοφυσική ικανότητα, την ικανότητα να ελέγχει τα οχήματα και να διατηρεί τα μηχανήματα σε κίνηση.

Τύπος απελευθέρωσης
Κρέμα για εξωτερική χρήση 2%.
Σε 15 γραμμάρια και 40 γραμμάρια σε αλουμίνιο, εντός των λυογραφημένων λιωμένων σωλήνων.
400 g σε κουτιά από πολυπροπυλένιο (για νοσοκομεία).
1 σωλήνας μαζί με τις οδηγίες χρήσης τοποθετούνται σε κουτί από χαρτόνι.
10 κουτιά από πολυπροπυλένιο μαζί με οδηγίες για τον αριθμό των κιβωτίων τοποθετούνται σε κιβώτιο μεταφοράς (για νοσοκομεία).

Συνθήκες αποθήκευσης
Κατάλογος Β.
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 25 ° C. Μην καταψύχετε.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Διάρκεια ζωής
2 χρόνια.
Μην χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.
Όροι πώλησης φαρμακείου
Πάνω από τον πάγκο.

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
Φαρμακευτικό φυτό Elf Α.Ο.
st. V. Polya 21, Jelenia Gora, Πολωνία, 58-500

Καταγγελίες καταναλωτών που στάλθηκαν
Αντιπροσωπεία του εργοστασίου Elfa της Φαρμακευτικής (Πολωνία) Μόσχα:
Ρωσία 119049, Μόσχα, Koroviy Val, 7, bldg 1, γραφείο 80

http://lekotzyvy.com/preparat/a/argosulfan/

Ανασκόπηση Argosulfan

5 - 0

4 - 0

3 - 0

2 - 0

1 - 0

 • υπάρχει ένα αποτέλεσμα
 • αρκετά οικονομικά
 • μπορεί να υπάρξει παρενέργεια

Όταν το σώμα άρχισε να δείξει κάποιο είδος εξανθήματος και ο γιατρός ήταν εκεί αμέσως, ήταν σε ένα Σαββατοκύριακο, τότε η συμβουλή του φαρμακοποιού στο φαρμακείο αγόρασε αλοιφή Argosulfan.

Ο σχεδιασμός της αλοιφής είναι πολύ φωτεινή, έχει κόκκινες γκρίζες αποχρώσεις.
Εφαρμόστε αυτό το φάρμακο είναι δυνατό με οποιαδήποτε εγκαύματα, δεν θεραπεύει καλά, προστατεύει τα τραύματα από τα βακτήρια, θεραπεύει μικρές περικοπές, πληγές, και θα βοηθήσει με έκζεμα και δερματίτιδα.

Το φάρμακο έχει πολλαπλές αντενδείξεις, για παράδειγμα, εάν ένα κάψιμο στο σώμα δημιουργεί μια μεγάλη επιφάνεια - 20%, δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται από έγκυες γυναίκες, καθώς και η ατομική μη ανοχή των συστατικών.

Εφαρμόσαμε την αλοιφή δύο φορές την ημέρα, στην πραγματικότητα στην περιγραφή που συνταγογραφήθηκε, αλλά μπορείτε να αυξήσετε τη δόση έως και 3 φορές. Βάλτε ένα λεπτό στρώμα στο εξάνθημα, όπως αποδείχθηκε αργότερα, ήταν δερματίτιδα, προσπάθησε να μην καλύψει με τα ρούχα, έτσι ώστε η αλοιφή να απορροφάται καλά στην πληγείσα περιοχή.

Πραγματικά σε θέση να βοηθήσει! Το εξάνθημα άρχισε να περνά σταδιακά, ο κνησμός σταμάτησε.
Αλλά η θεραπεία μπορεί να έχει παρενέργειες, για παράδειγμα, η εφαρμογή κάποιου καψίματος μπορεί να προκαλέσει εξάνθημα.
Αλλά εάν η αλοιφή χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ανεξέλεγκτα, μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τη σύνθεση του αίματος.

Φυσικά, η αλοιφή βοηθά σε διάφορες περιπτώσεις, αλλά θα ήταν πιο σωστό να συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν.

http://imho24.info/recommendation/11787/

Argosulfan - ένα αποτελεσματικό φάρμακο για εγκαύματα

Πρόσφατα, έκαψα το χέρι μου με ζεστό νερό, σε κατάσταση πανικού δεν μπορούσα να σκεφτώ πώς να απλώσω το χέρι μου, αλλά μετά από λίγο θυμήθηκα ότι είχα αλοιφή Argosulfan. Για να είμαι ειλικρινής, αρχικά σκέφτηκα έναν γνωστό διασώστη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το έχω και δεν με βοηθά πραγματικά.

Η αλοιφή "Argosulfan", αγόρασα πέρυσι σε φαρμακείο, πωλείται χωρίς ιατρική συνταγή και μου έλεγαν φαρμακοποιός για ηλιακό έγκαυμα (ήλιος) και είπε ότι βοηθάει από όλα τα εγκαύματα και ανακουφίζει γρήγορα τον πόνο.

Η κρέμα εφαρμόζεται εξωτερικά στην καμένη περιοχή και δίπλα της. Είναι λευκό και σχεδόν άοσμο. Σε μια συνάφεια θυμίζει μια συνηθισμένη κρέμα, δεν ρέει.

Το Argosulfan πρέπει να εφαρμόζεται σε ένα παχύ στρώμα (περίπου 2 mm). Αν και είναι γραμμένο ότι ανακουφίζει τον πόνο, δεν αισθανόμουν αμέσως την ανακούφιση. Η επίδραση της κρέμας ήρθε μετά από μια ώρα. Ο πόνος άρχισε να υποχωρεί σταδιακά.

Μου άρεσε η κρέμα γιατί οι φυσαλίδες πέθαναν γρήγορα και μόνο μια μικρή κόκκινη κηλίδα παρέμεινε από αυτούς, η οποία πέρασε σε λίγες μέρες.

http://obzorka.net/readable/soft/10409-programma-rsaver-ot-proizvoditelya-rlab-pomozhet-vam-vosstanovit-dannye.html

Argosulfan

Εκατερίνα Ρούκκινα 21 Δεκεμβρίου 2011

Περιγραφή και οδηγίες του φαρμάκου Argosulfan

Το Argosulfan είναι ένα αντισηπτικό, αντιμικροβιακό φάρμακο του οποίου η δράση οφείλεται στη δράση του ασημιού άλατος. Η θεραπεία γίνεται εξωτερικά, εάν είναι απαραίτητο, για να καταστρέψει τα βακτήρια στην επιφάνεια του τραύματος, να καεί, να επιταχύνει την επούλωση. Επιπλέον, το Argosulfan ανακουφίζει τον πόνο, διατηρεί ιστούς σε κατάσταση κανονικής υγρασίας και οξύτητας. Ο σουλφαθειαζολικός άργυρος, ο οποίος είναι η δραστική ουσία αυτού του παράγοντα, είναι δραστικός έναντι ενός ευρέος φάσματος μικροοργανισμών. Αυτό το άλας είναι ελάχιστα διαλυτό, πράγμα που σημαίνει ότι παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στην επιφάνεια του τραύματος χωρίς να απορροφηθεί στην κυκλοφορία του αίματος.

Το Argosulfan χρησιμοποιείται για:

 • Burns;
 • Έλκη, για παράδειγμα, τροφικά.
 • Bedsores;
 • Ranah.
 • Δερματίτιδα, που περιπλέκεται από τη μόλυνση.

Η εξωτερική τοπική χρήση του Argosulfan το κάνει να παράγει στην φαρμακολογική μορφή της κρέμας. Εφαρμόζεται στην επιφάνεια του τραύματος, η οποία έχει προηγουμένως καθαριστεί από κρούστα, εξιδρώματα, νεκρωτικό ιστό και άλλους μολυντές. Ολόκληρη η περιοχή του τραύματος, το κάψιμο ή το έλκος θα πρέπει να καλυφθεί με ένα στρώμα Argosulfan πάχους δύο χιλιοστών. Η οδηγία του παρασκευάσματος δεν απαγορεύει τη χρήση κρέμας κάτω από το αποφρακτικό ντύσιμο, αν και δεν το επιμένει. Η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την πλήρη επούλωση ή μέχρι τη μεταμόσχευση του δέρματος.

Το Argosulfan αντενδείκνυται σε:

 • Μισαλλοδοξία;
 • Παιδιά των δύο πρώτων μηνών της ζωής και πρόωρα βρέφη.
 • Ανεπάρκεια του ενζύμου αφυδρογονάση γλυκόζης-6-φωσφορικού άλατος.
 • Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.

Παρενέργειες του Argosulfan

Πιθανά τοπικά φαινόμενα, όπως κνησμός ή κάψιμο. Αν αυτή η κρέμα χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μεγάλες περιοχές μίας βλάβης, μπορεί να εμφανιστούν συστημικές επιδράσεις που είναι χαρακτηριστικές για άλλα σουλφοναμίδια (αλλαγές στη σύνθεση του αίματος).

Ανασκόπηση Argosulfan

Πολλοί άνθρωποι αρέσει αυτή η κρέμα - Οι κριτικές του Argosulfan σχετίζονται με τη θεραπεία διαφόρων τραυματικών δερματικών βλαβών. Έτσι, με τα εγκαύματα, είναι συχνά η κρέμα που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην πληγείσα περιοχή:

- Έχω αυτό το Argosulfan πάντα στην κουζίνα, σε περίπτωση που κάποιος καίει. Μας βοηθάει καλύτερα από το υπέροχο Bepanten! - Τα μηνύματα αυτά βρίσκονται στα φόρουμ.

Οι μητέρες που χρησιμοποίησαν αυτή την εξωτερική θεραπεία για τα παιδιά τους - για εγκαύματα, τεμάχια, φλύκταινες βλάβες, κατά κανόνα, συνιστούν το Argosulfan στους φίλους τους:

- Σούπερ θεραπεία! Εμείς στο φαρμακείο τον συμβούλεψε από το κάψιμο. Και πρόσφατα, ο γιος έκοψε το δέρμα στον αγκώνα του - άρχισα να κηλιδώ αμέσως αυτή την κρέμα και όλα θεραπεύτηκαν αμέσως. Ο γιατρός ενέκρινε την επιλογή μου - είπε ότι αν δεν παρασυρθεί και δεν μαστίζει το παιδί από το κεφάλι μέχρι τα νύχια, δεν θα τραυματιστεί.

Οι κυρίες συζητούν τη δυνατότητα χρήσης της Argosulfan στη θεραπεία των τριχών που εμφανίζονται μετά την αποτρίχωση. Οι γυναίκες απομακρύνουν αυτές τις τρίχες μόνοι τους, μετά τις οποίες παραμένουν οι ανοιχτές πληγές, τις οποίες θεραπεύουν με αυτή την κρέμα.

Επιπλέον, υπάρχουν κριτικές ότι η αγωγή με Argosulfan φέρνει θετικά αποτελέσματα για την απόπτωση, σοβαρή νέκρωση ιστών.

Η επίδραση του αργύρου στην ανθρώπινη υγεία είναι από καιρό γνωστή. Φυσικά, αυτό δεν είναι πανάκεια, αλλά το Argosulfan έχει θεραπευτική δράση και ανακουφίζει την κατάσταση των τραυματιών. Αλλά είναι απαραίτητο να είστε υπομονετικοί - η θεραπεία με αυτή την κρέμα μπορεί να είναι μεγάλη.

http://zhivizdorovim.ru/lekarstva/dermatotropnye/10202-argosulfan.html

ARGOSULFAN

◊ Κρέμα για εξωτερική χρήση με τη μορφή ομοιογενούς μαλακής μάζας λευκού ή λευκού με σκιά από ροζ έως ανοιχτό γκρι.

Έκδοχα: κετοστεαρυλική αλκοόλη (κετυλική αλκοόλη, 60% στεαρυλική αλκοόλη, 40%) - 84,125 mg, υγρή παραφίνη - 20 mg, βαζελίνη λευκή - 75,9 mg Γλυκερίνη - 53,3 mg λαυρυλοθειικό νάτριο - 10 mg παραϋδροξυβενζοϊκό μεθυλεστέρα - 0.66 mg παραϋδροξυβενζοϊκό προπυλεστέρα - 0,33 mg, διυδροφωσφορικό κάλιο - 1,178 mg, όξινο φωσφορικό νάτριο - 13,052 mg, νερό d / i - μέχρι 1 g.

15 g - σωλήνες αλουμινίου (1) - πακέτα από χαρτόνι.
40 g - σωλήνες αλουμινίου (1) - πακέτα από χαρτόνι.

Φάρμακο με αντιβακτηριακή δράση για εξωτερική χρήση.

Προάγει την επούλωση των πληγών (εγκαύματα, τροφικά, πυώδη), παρέχει αποτελεσματική προστασία από τις πληγές μόλυνση, μειώνει το χρόνο της θεραπείας και την παρασκευή μιας πληγής να μοσχεύματα δέρματος, σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε βελτίωση της κατάστασης, εξαλείφοντας την ανάγκη για μεταμόσχευση.

Το σουλφανιλαμίδιο, η σουλφαθειαζόλη του αργύρου, που αποτελεί μέρος της κρέμας, είναι ένας αντιμικροβιακός βακτηριοστατικός παράγοντας και έχει ένα ευρύ φάσμα αντιβακτηριακής δράσης έναντι των θετικών κατά Gram και αρνητικών κατά Gram βακτηρίων. Ο μηχανισμός της αντιμικροβιακής σουλφαθειαζόλιο δράσης - αναστολή της ανάπτυξης και του πολλαπλασιασμού των μικροβίων - συνδέεται με ένα συναγωνιστικό ανταγωνισμό με παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ και digidropteroatsintetazy αναστολή, η οποία διαταράσσει τη σύνθεση του διυδροφολικού οξέος και τελικά του ενεργού μεταβολίτη της - τετραϋδροφολικού οξέος που απαιτείται για τη σύνθεση των πουρινών και πυριμιδινών μικροβιακά κύτταρα. Τα ιόντα αργύρου που υπάρχουν στο παρασκεύασμα ενισχύουν το αντιβακτηριακό αποτέλεσμα του σουλφανιλαμιδίου - αναστέλλουν την ανάπτυξη και τη διάσπαση των βακτηρίων δεσμεύοντας το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ του μικροβιακού κυττάρου. Επιπλέον, τα ιόντα αργύρου εξασθενούν τις ευαισθητοποιητικές ιδιότητες του σουλφανιλαμιδιναμιδίου.

Λόγω της ελάχιστης απορρόφησης, το φάρμακο δεν έχει τοξική επίδραση.

Που περιέχεται στο παρασκεύασμα του αργύρου σουλφαθειαζόλη, έχει μικρή διαλυτότητα, οπότε μετά από τοπική συγκέντρωση εφαρμογή της δραστικής ουσίας σε ένα τραύμα μόνιμα διατηρείται στο ίδιο επίπεδο. Μόνο μια μικρή ποσότητα σουλφαθειαζόλης αργύρου βρίσκεται στην κυκλοφορία του αίματος, μετά από την οποία υποβάλλονται σε ακετυλίωση στο ήπαρ.

Στα ούρα έχει τη μορφή ανενεργών μεταβολιτών και εν μέρει αμετάβλητο. Η απορρόφηση της σουλφαθειαζόλης του αργύρου αυξάνεται μετά την εφαρμογή σε εκτεταμένες επιφάνειες πληγής.

- εγκαύματα όλων των βαθμών οποιασδήποτε αιτιολογίας (συμπεριλαμβανομένου του θερμικού, του ηλιακού, του χημικού, του ηλεκτρικού ρεύματος, της ακτινοβολίας) ·

- μικρές βλάβες στα νοικοκυριά (κοψίματα, εκδορές) ·

- μολυσμένη δερματίτιδα, απλή δερματίτιδα εξ επαφής, εμφύσημα, μικροβιακό έκζεμα, στρεπτοσταφυλδερματίτιδα,

- πληγές ποδιών διαφόρων προελεύσεων (περιλαμβανομένης της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, ενδοαρτηρίτιδα αποφρακτική, αγγειοπάθεια διαβήτης, ερυσίπελας).

- συγγενή ανεπάρκεια της γλυκόζης-6-φωσφορικής αφυδρογονάσης,

- πρόωρο, παιδική ηλικία έως 2 μήνες (λόγω του κινδύνου εμφάνισης πυρηνικού ίκτερου) ·

- υπερευαισθησία στη σουλφαθειαζόλη και σε άλλα σουλφοναμίδια.

Το φάρμακο εφαρμόζεται εξωτερικά ως ανοικτή μέθοδος και υπό αποφρακτικές επιδέσμους.

Μετά τον καθαρισμό και τη χειρουργική θεραπεία σύμφωνα με τις συνθήκες στειρότητας, το παρασκεύασμα εφαρμόζεται στο τραύμα με ένα στρώμα πάχους 2-3 mm 2-3 φορές την ημέρα. Το τραύμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να καλύπτεται με κρέμα. Εάν ένα μέρος της πληγής ανοίξει, πρέπει να εφαρμόσετε επιπλέον την κρέμα. Αποκλειστική επίδεσμος είναι δυνατή, αλλά δεν απαιτείται.

Η κρέμα εφαρμόζεται μέχρι να πληγεί πλήρως το τραύμα ή μέχρι να μεταμοσχευθεί το δέρμα.

Εάν το φάρμακο εφαρμόζεται σε μολυσμένα τραύματα, μπορεί να εμφανιστεί έκκριμα.

Πριν από την εφαρμογή της κρέμας, είναι απαραίτητο να πλύνετε το τραύμα με διάλυμα υδατικής διαλύματος χλωρεξιδίνης 0,1% ή άλλο αντισηπτικό.

Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 25 g. Η μέγιστη διάρκεια της θεραπείας είναι 60 ημέρες.

Πιθανές: αλλεργικές αντιδράσεις, τοπικές αντιδράσεις (καύση, κνησμός, εξάψεις του δέρματος).

Με παρατεταμένη χρήση μπορεί να είναι λευκοπενία, δεκαματώδης δερματίτιδα.

Δεν έχουν καταχωρηθεί περιπτώσεις υπερδοσολογίας.

Δεν συνιστάται η εφαρμογή μαζί με άλλα τοπικά φάρμακα.

Το φολικό οξύ και τα δομικά του ανάλογα μπορούν να αποδυναμώσουν την αντιμικροβιακή δράση της σουλφαθειαζόλης.

Σε περίπτωση ηπατικής και / ή νεφρικής ανεπάρκειας, είναι απαραίτητο να ελέγχεται η συγκέντρωση σουλφαθειαζόλης στον ορό του αίματος.

Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά την εφαρμογή σε ασθενείς σε κατάσταση σοκ, με εκτεταμένα εγκαύματα λόγω της αδυναμίας συλλογής ενός πλήρους αλλεργιολογικού ιστορικού.

Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης των μηχανισμών μεταφοράς και ελέγχου της μηχανής

Το φάρμακο δεν περιορίζει τις ψυχοφυσικές ικανότητες, την ικανότητα διαχείρισης των οχημάτων και τη συντήρηση των μηχανημάτων σε κίνηση.

Η χρήση του φαρμάκου Argosulfan κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις όπου η επιφάνεια του εγκαύματος δεν υπερβαίνει το 20% της επιφάνειας του σώματος, και το αναμενόμενο όφελος για τη μητέρα είναι μεγαλύτερο από το δυνητικό κίνδυνο για το έμβρυο / βρέφος.

Το φάρμακο διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή.

Το φάρμακο πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά σε θερμοκρασία από 5 ° C έως 15 ° C. μην παγώσετε. Διάρκεια ζωής - 2 χρόνια. Μην χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.

http://health.mail.ru/drug/argosulfan/

Argosulfan για ακμή, τραύματα και εγκαύματα: πρώτη βοήθεια για όλη την οικογένεια!

Κάθε άτομο αντιμετωπίζει πάντα πληγές στο δέρμα, δερματίτιδα διαφόρων ειδών, έλκη και εγκαύματα. Και όλα αυτά μπορούν να επουλωθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά σε περίπτωση μόλυνσης και φλεγμονής. Η αλοιφή του Argosulfan για την ακμή, τα τραύματα και τα εγκαύματα με βάση τα ιόντα αργύρου θα κάνει τη διαδικασία αυτή όχι μόνο γρήγορη, αλλά δεν θα αφήσει κανένα σημάδι μετά την επούλωση. Διαθέτει ισχυρές αντιμικροβιακές, αντιβακτηριακές ιδιότητες.

Χρησιμοποιείται μόνο για εξωτερική χρήση, είναι φάρμακο, έχει αριθμό καταχώρισης και συχνά συνιστάται από δερματολόγους για οικιακή χρήση.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες και οι αντενδείξεις είναι ελάχιστες, επομένως χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στα παιδιά μετά από 2 μήνες.

Τι είναι αλοιφή Argosulfan

Η αλοιφή προορίζεται για εξωτερική τοπική χρήση σε πολλές δερματικές παθολογίες και τραύματα. Επιτρέπεται σε οποιαδήποτε ηλικία.

Διατίθεται σε σωλήνες των 15 ή 40 g. Αναφέρεται στα σουλφοναμίδια.

 • αντιφλεγμονώδες;
 • παυσίπονα;
 • αντιβακτηριακό.
 • βακτηριοστατική;
 • ενυδατική;
 • σφίγγει γρήγορα και θεραπεύει τις πληγές.
 • αποκαθιστά και αναζωογονεί το δέρμα.

Η αλοιφή έχει καταστρεπτική επίδραση σε οποιαδήποτε παθογόνα βακτήρια, οδηγώντας στο θάνατό τους. Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται η περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Οι ενδείξεις για τη χρήση είναι:

 • κάθε εγκαύματα και κρυοπαγήματα του δέρματος, ανεξάρτητα από τη θέση και την προέλευσή τους - χημικά, ηλεκτρικά, ηλιακά,
 • μακροχρόνιο έκζεμα, τροφικά έλκη.
 • πληγές με φλεγμονώδεις πυώδεις διεργασίες.
 • κρεβατιών;
 • γρατζουνιές, τραυματισμοί, περικοπές.
 • οποιαδήποτε βλάβη στο δέρμα.
 • μειωμένη κυκλοφορία του αίματος στην περίπτωση του διαβήτη, της ερυσίπελας.
 • βράζει.
 • corn, natoptysh.

Δεν εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος, δρα μόνο στα στρώματα της επιδερμίδας. Ως εκ τούτου, σχεδόν δεν υπάρχουν αντενδείξεις και ηλικιακοί περιορισμοί.

Προστατεύει αποτελεσματικά κάθε κύτταρο από μόλυνση στο μέλλον, καταστρέφει παθογόνους παράγοντες.

Έχει αντιπυριτική δράση, απομακρύνει γρήγορα όλα τα δυσάρεστα συμπτώματα, χαλαρώνει.

Οι δερματολόγοι συχνά συνταγογραφούν αλοιφή για streptoderma και σταφυλοδερμία. Αντιμετωπίζει καλά την εφηβική ακμή, δεν αφήνει σημάδια και ουλές μετά τη θεραπεία τους.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του φαρμάκου

Τα πλεονεκτήματα των αγοραστών σε κριτικές και δερματολόγους περιλαμβάνουν κυρίως:

 • Εξαιρετική αξία με το ταχύτερο και αποτελεσματικότερο αποτέλεσμα.
 • κερδοφορία - ένας σωλήνας διαρκεί πολύ χρόνο.
 • μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα μέλη της οικογένειας, ανεξαρτήτως ηλικίας ή θέσης.
 • Δεν υπάρχουν αντενδείξεις και παρενέργειες.
 • η εφαρμογή είναι απλή και βολική, δεν υπάρχει λιπαρό υπόλειμμα, απορροφάται γρήγορα.
 • μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποστειρωμένους επίδεσμους.

Δεν επηρεάζει την ψυχοκινητική, είναι απόλυτα ασφαλής, έχει συστάσεις από τους καλύτερους ειδικούς και είναι το πιο συχνά συνταγογραφούμενο φάρμακο για δερματολογικά προβλήματα.

Η σύνθεση της αλοιφής Argosulfan για την ακμή, τα τραύματα και τα εγκαύματα

Το παρασκεύασμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα ενεργά και βοηθητικά συστατικά:

 • ιόντα αργύρου με τη μορφή σουλφαθειαζόλης ·
 • Παραφίνη σε υγρή μορφή.
 • γλυκερόλη.
 • καθαρισμένη βαζελίνη ·
 • κετοστεαρυλική αλκοόλη.
 • ενώσεις νατρίου και καλίου.

Χρησιμοποιείται ως αντιμικροβιακό και θεραπευτικό μέσο της πληγής.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το φάρμακο

Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης υπάρχουν διάφορα σχέδια για τη χρήση αλοιφής. Εξαρτάται από το βαθμό βλάβης και τον τύπο, τα ατομικά χαρακτηριστικά, την περιοχή της φλεγμονώδους περιοχής κ.λπ.

Σε περίπτωση σοβαρών δερματολογικών παθήσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα στη γενική θεραπεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνταγογραφείται από γιατρό.

Στην περίπτωση της θεραπείας των τραυμάτων, εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα, ένας επίδεσμος μπορεί να τοποθετηθεί στην κορυφή.

Όταν η ακμή και η ακμή στο πρόσωπο είναι σημείο εφαρμογής. Η διάρκεια της γενικής θεραπείας δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες.

Πιστοποιητικά ποιότητας προϊόντων

Ανήκει στα φάρμακα, είναι καταχωρημένο στο μητρώο, έχει άδεια πώλησης και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας.

Οι γιατροί σχολιάζουν για το Argosulfan

Anton Mamchur, δερματολόγος

Η αλοιφή έχει ευεργετική επίδραση στο δέρμα, προάγει την ταχεία επούλωση τραυμάτων, έχει αντιμικροβιακό αποτέλεσμα, ενυδατώνει και δίνει άνεση. Είναι ασφαλές, επομένως χορηγείται σε έγκυες γυναίκες και παιδιά υπό την επίβλεψη ενός γιατρού.

Κριτικές πελατών του Argosulfan για ακμή και πληγές

Για ένα μήνα, ο natoptysh θεραπεύτηκε, το οποίο ήταν πολύ άρρωστο και εμπόδισε το περπάτημα, σας συνιστώ.

Αντωνίνα, 27 ετών

Οι αναθεωρήσεις είναι θετικές. Πολύ γρήγορα σφίγγει τα τραύματα, χωρίς να αφήνει ίχνη.

Ο δερματολόγος πρότεινε μια αλοιφή για τη θεραπεία του εκζέματος, το αποτέλεσμα είναι αρκετά γρήγορο.

Το έχω πάντα στο κιτ πρώτων βοηθειών. Όλες οι γρατζουνιές, οι εκδορές και τα εγκαύματα αντιμετωπίζουν μόνο αυτό.

Πού να αγοράσετε αλοιφή Argosulfan για ακμή, τραύματα και εγκαύματα

Παραγγείλετε το ναρκωτικό online, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Υπάρχουν συχνά εκπτώσεις και προσφορές.

http://aptekadoc.ru/argosulfan

Argosulfan

Οδηγίες χρήσης - ARGOSULFAN

Περιγραφή της μορφής δοσολογίας

Χαρακτηριστικό

Λευκό ή λευκό με σκιά από ροζ έως ανοιχτό γκρι, ομοιογενή μαλακή μάζα.

Ειδικές οδηγίες

Με μακροχρόνια θεραπεία και με εκτεταμένες επιφάνειες πληγής, το επίπεδο σουλφαθιόλης στο πλάσμα του αίματος πρέπει να παρακολουθείται, ειδικά σε ασθενείς με ασθένειες του ήπατος και των νεφρών.

Να είστε προσεκτικοί κατά την εφαρμογή σε σοκ ασθενών με εκτεταμένα εγκαύματα λόγω της αδυναμίας συλλογής ενός πλήρους αλλεργιολογικού ιστορικού.

Η κρέμα Argosulfan, που εφαρμόζεται τοπικά, δεν προκαλεί σκίαση του δέρματος και των εσώρουχων.

Δεν περιορίζει την ψυχοφυσική ικανότητα, την ικανότητα ελέγχου των οχημάτων και τη διατήρηση του μηχανικού εξοπλισμού σε κίνηση.

Σύνθεση και μορφή απελευθέρωσης

Σύνθεση και μορφή απελευθέρωσης

σε σωλήνες αλουμινίου των 15 και 40 g. στο κουτί 1 σωλήνα. ή σε κουτιά από πολυπροπυλένιο των 400 g.

Φαρμακολογικές ιδιότητες

Φαρμακολογική δράση

Argosulfan κρέμα - αντιβακτηριακή σκεύασμα για τοπική χρήση, προαγωγή επούλωσης τραύματος (εγκαύματα, τροφικά, πυώδη, κλπ), παρέχει αποτελεσματική προστασία από τις πληγές μόλυνση, ανακουφίζει από τον πόνο και κάψιμο σε μια πληγή, να μειώσει το χρόνο της θεραπείας και την παρασκευή μίας πληγής να μεταμόσχευση δέρματος, σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε βελτίωση της κατάστασης που εξαλείφει την ανάγκη για μεταμόσχευση.

Μέρος της κρέμας σουλφανιλαμίδιο - σουλφαθειαζόλιο έχει ένα ευρύ αντιβακτηριακό φάσμα βακτηριοστατική δράση εναντίον Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηριδίων. Ο μηχανισμός της αντιμικροβιακής σουλφαθειαζόλιο δράσης - αναστολή της μικροβιακής ανάπτυξης και αναπαραγωγής - σχετίζεται με ένα συναγωνιστικό ανταγωνισμό με ΡΑΒΑ και digidropteroatsintetazy αναστολή, η οποία διαταράσσει τη σύνθεση του διυδροφολικού οξέος και τελικά του ενεργού μεταβολίτη της - τετραϋδροφολικού οξέος που απαιτείται για τη σύνθεση των πουρινών και πυριμιδινών μικροβιακά κύτταρα. Παρόντες στην παρασκευή των ιόντων αργύρου ενισχύουν αρκετές δεκάδες φορές αντιβακτηριακών σουλφανιλαμίδιο - αναστέλλουν την ανάπτυξη και τη διαίρεση των βακτηρίων με σύνδεση προς μικρόβιο του DNA των κυττάρων. Επιπλέον, τα ιόντα αργύρου εξασθενούν τις ευαισθητοποιητικές ιδιότητες του σουλφανιλαμιδίου.

Λόγω της υδρόφιλης βάσης της κρέμας, η οποία έχει ένα βέλτιστο ρΗ και περιέχει μεγάλη ποσότητα νερού, έχει αναλγητικό αποτέλεσμα και ενυδατώνει το τραύμα, συμβάλλοντας στην καλή ανοχή, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας την επούλωση του τραύματος.

Φαρμακοκινητική

Το άλας αργύρου της σουλφαθειαζόλης που περιέχεται στο παρασκεύασμα έχει χαμηλή διαλυτότητα, ως αποτέλεσμα του οποίου, μετά από τοπική χορήγηση, η συγκέντρωση του φαρμάκου στο τραύμα διατηρείται στο ίδιο επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λόγω της ελάχιστης απορρόφησης του φαρμάκου, δεν έχει τοξική επίδραση. Μόνο μια μικρή ποσότητα του ασημιού άλατος της σουλφαθειαζόλης είναι στην κυκλοφορία του αίματος, μετά από την οποία υφίσταται ακετυλίωση στο ήπαρ.

Στα ούρα έχει τη μορφή ανενεργών μεταβολιτών και εν μέρει αμετάβλητο. Η απορρόφηση της σουλφαθειαζόλης αυξάνεται μετά την εφαρμογή του φαρμάκου σε εκτεταμένες επιφάνειες πληγής.

Ενδείξεις

Ενδείξεις

Κάψουλες ποικίλου βαθμού, οποιουδήποτε είδους (θερμικό, ηλιακό, χημικό, ηλεκτρικό ρεύμα, ακτινοβολία κλπ.), Κρυοπαγήματα.

Παρενέργειες, τροφικά έλκη του κατώτερου σκέλους διαφορετικής γενετικής (συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, εξαλείφοντας την ενδορρίτιδα, διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος στον διαβήτη, την ερυσίπελα κλπ.).

Πυραίες πληγές, μικρές βλάβες στα νοικοκυριά (κοψίματα, εκδορές).

Μολυσμένη δερματίτιδα, απλή δερματίτιδα εξ επαφής, περίπλοκο εμφύσημα, μικροβιακό έκζεμα, στρεπτοσταφυλοδερμία.

Αντενδείξεις

Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία (συμπεριλαμβανομένων άλλων σουλφοναμιδίων), συγγενής ανεπάρκεια της αφυδρογονάσης 6-φωσφορικής γλυκόζης, πρόωρη παιδική ηλικία (νεογνά και βρέφη έως 2 μηνών, πρόωρα μωρά) εξαιτίας του κινδύνου ανάπτυξης πυρηνικού ίκτερου.

Δεν συνιστάται για χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Κατά τη διάρκεια της γαλουχίας το φάρμακο μπορεί να συνταγογραφηθεί μόνο αν η επιφάνεια του εγκαύματος δεν υπερβαίνει το 20% της επιφάνειας του σώματος, και θεραπευτικό όφελος για τη μητέρα είναι μεγαλύτερο από το δυνητικό κίνδυνο για το παιδί.

Δοσολογία και χορήγηση

Δοσολογία και χορήγηση

Εξωτερικά, ως ανοιχτή μέθοδος, και με τη μορφή αποφρακτικών επιδέσμων.

Μετά τον καθαρισμό και τη χειρουργική θεραπεία, ένα παρασκεύασμα με πάχος 2-3 mm εφαρμόζεται 2-3 φορές την ημέρα στο τραύμα σύμφωνα με τις συνθήκες στειρότητας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ολόκληρη η πληγή πρέπει να καλύπτεται με κρέμα. Εάν ένα μέρος της πληγής ανοίξει, πρέπει να εφαρμόσετε επιπλέον την κρέμα. Αποκλειστική επίδεσμος είναι δυνατή, αλλά δεν απαιτείται.

Η κρέμα εφαρμόζεται μέχρι να πληγεί πλήρως το τραύμα ή μέχρι να μεταμοσχευθεί το δέρμα. Σε περίπτωση χρήσης του φαρμάκου για μολυσμένα τραύματα, μπορεί να εμφανιστεί έκκριμα. Πριν από τη χρήση της κρέμας, είναι απαραίτητο να πλύνετε την πληγή με αντισηπτικό.

Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 25 g. Η μέγιστη διάρκεια της θεραπείας είναι 60 ημέρες.

Αλληλεπίδραση

Δεν συνιστάται για χρήση με άλλα τοπικά φάρμακα. Το φολικό οξύ και τα δομικά ανάλογα του (για παράδειγμα, η προκαϊνη) είναι ικανά να μειώσουν την αντιμικροβιακή δράση της σουλφαθειαζόλης.

Υπερδοσολογία

Δεν έχουν καταχωρηθεί περιπτώσεις υπερδοσολογίας.

Παρενέργειες

Παρενέργειες

Αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρμα. Μερικές φορές είναι εφικτός ο ερεθισμός, που εκδηλώνεται με καύση στον τόπο εφαρμογής της κρέμας. Με παρατεταμένη χρήση, οι μεταβολές στο αίμα μπορεί να είναι χαρακτηριστικές για συστηματικά σουλφοναμίδια (για παράδειγμα, λευκοπενία) και αποφρακτική δερματίτιδα.

http://www.medkrug.ru/medicament/show/5474

Argosulfan

Αλοιφή αργοσουλφάνης

Argosulfan

Όταν η εγκυμοσύνη δεν αντιμετωπίζεται. Πρέπει να ρωτήσετε τον γιατρό. Και απλά κάντε αυτό το αντισηπτικό κρέμα Argosulfan, προστατεύει τα τραύματα από τη μόλυνση και συν θεραπεύει πολύ καλά. Συνήθιζα να θεραπεύω τραύματα όταν πήγαινα με ρολό και μου έσκισε το πόδι. Τα πάντα έσυραν για αρκετές ημέρες και χωρίς ίχνος.

αργοσουλφάνη

Τίποτα δεν είναι σαφές... Όσον αφορά τα χάπια, είναι καλύτερο να δούμε έναν γιατρό. Γενικά, αυτή η κρέμα (Argosulfan) είναι πολύ καλή. Γιατί διορίστηκε η κόρη σου; Τους αντιμετωπίζω στο γιο μου και το ξύσιμο με φθορές είναι εύκολο και στον εαυτό μου θεραπεύει μια δέσμη κοπών σε διαφορετικές χρονικές στιγμές χωρίς κανένα πρόβλημα - ακόμα και κανένα σημάδι δεν έμεινε. Έχει βακτηριοκτόνες ιδιότητες (η οποία επίσης ενισχύεται - λόγω των ιόντων αργύρου), και ναι, αυτή η κρέμα επιταχύνει την επούλωση τέτοιων τραυμάτων - έχει δοκιμαστεί περισσότερες από μία φορές.

Είναι καλύτερα να συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Αλλά έχω γνωστή αυτή την κρέμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ποτέ δεν έχει προκαλέσει κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, λύνει :) οργώνοντας διαφορετικά κοψίματα, πληγές, γρατσουνιές, γδαρσίματα - τόσο στο εσωτερικό όσο και στη χώρα (αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα, γιατί η αντιβακτηριακή κρέμα) - όλα τα θεραπεύει με ένα κτύπημα.

Argosulfan

Έχουμε αυτή τη κρέμα συνεχώς τρέχει, με περικοπές και εκδορές μόνο επεξεργάζομαι τα πάντα σε τους. Φέτος αγόρασα δύο σωληνάρια ταυτόχρονα, στη χώρα και στην πόλη, αφού τα γόνατά μου είναι όλα σχισμένα για πάντα. Κατά τη γνώμη μου, το Argosulfan είναι ένα πολύ αποτελεσματικό φάρμακο.

Έχουμε μια κρέμα bipanten συν για τις εκδορές και τα εγκαύματα, μόλις κάλεσε.

Συνήθιζα να ραμάνω μετά από το cs, σύζυγος ραφή μετά από τη λειτουργία. Καλή αλοιφή

Argosulfan

Aisha, έχουμε Argosulfan πάντα στο ιατρείο εκεί, και στο σπίτι και στη χώρα. Το έχουμε με εκδορές, κοψίματα, διάφορες πληγές - ο πρώτος βοηθός, θεραπεύει τα πάντα τέλεια και προστατεύει από τα βακτηρίδια.

Δεν άκουσα γι 'αυτή την αλοιφή, χρησιμοποίησα μαρουλάνο 100, με βοήθησε, οι θηλές μου ήταν σε τρομερή κατάσταση, τράφηκα με δάκρυα στα μάτια μου

Argosulfan

Έχω μολύνει με bepantenom και όλα πέρασαν σχεδόν αμέσως. Δεν πρόκειται να σας πω για το φάρμακό σας, ξέρω ότι το Advante μπορεί να είναι

Ω, έχουμε επίσης το ίδιο, λίγο ερεθισμό από το σάλιο γύρω από το στόμα μου, χαμομήλι το πρόσωπό μου το βράδυ και κανονικό για το πρωί)

Είστε σίγουροι ότι λόγω του σάλιου; Αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούω... ίσως τρίβεται... bepantenom επίχρισμα

Πώς να θεραπεύσετε μικρές πληγές

Έχω κατά καιρούς κοψίματα, εκδορές, γδαρσίματα και άλλες «ιδιότητες» του καλοκαιριού (και όχι μόνο)) είναι πάντα σε κρέμα χεριών Argosulfan εκεί. Πολλές φορές έχουν ήδη σωθεί, επουλωθεί, συμπεριλαμβανομένων βαθιών περικοπών. Είμαι ενθαρρυμένος από αντιβακτηριακές ιδιότητες: υπεροξείδιο του, είναι σίγουρα καλό, αλλά είναι, τρόπον τινά, την ίδια στιγμή η πληγή από τα μικρόβια ανακουφίζει και κρέμα που και στο μέλλον για να την προστατεύσει από το να πάρει στα διάφορα βακτήρια. Στο σπίτι, στη χώρα - απλώς ένα απαραίτητο εργαλείο για μένα.

Τώρα πολύ συχνά στη χώρα πρέπει να γίνουν πολλές δουλειές του σπιτιού. Χρησιμοποιώ αντιβακτηριακή κρέμα - Argosulfan με σουλφατιάση αργύρου. Καλύπτει καλά και προστατεύει τις πληγές από τη μόλυνση.

Κρέμα oochen καλά, θα τους αντιμετωπίζονται να κάψει, η μεγαλύτερη κόρη έριξε ένα φλιτζάνι βραστό νερό, και τράβηξε τη νεότερη, ζεματιστεί ολόκληρο το στήθος, την κοιλιά και τα χέρια, μετά από μια εβδομάδα όλα επουλωθεί, μόνο μια μικρή ουλή στο αριστερό χέρι

Θεραπεύει. (Το αιμαγγείωμα μας) Νευρικό byte. (Φωτογραφία της πληγής του παιδιού)

πολύ σφίξτε τις πληγές! οι διαβητικοί που τρέχουν ήδη! χρησιμοποιούμε όλη την οικογένεια! αλλά δύσκολο να βρεθεί σε άλλες περιοχές... μπορεί να παραγγελθεί μέσω φαρμακείου!

βάζεις τα παιδιά... την επόμενη μέρα, η φλεγμονή ανακουφίζει τα πάντα καθυστερεί! διαβάστε για το φάρμακο! αντενδείξεις ηλικίας παιδιού! ΑΛΛΑ επειδή δεν υπήρξε έρευνα! φυτών και φαρμακείων στο Κρασνοντάρ. καμία χρηματοδότηση.... όπως πάντα στη χώρα μας!

Όνομα:

Φαρμακολογική δράση:

Αντιβακτηριακή δραστικότητα έναντι σταφυλόκοκκου, σε μικρότερο βαθμό Proteus και Pseudomonas aeruginosa, διεγείρουν διεργασίες επιδιόρθωσης (τραύματος) στην πληγή προάγει την απόρριψη των νεκρωτικών (νεκρά) ιστού υγροποιείται πύον.

Ενδείξεις χρήσης:

Πληγές, φρέσκο ​​και μολυσμένα εγκαύματα, μετα-τραυματική οστεομυελίτιδας (φλεγμονή μυελού των οστών και σπογγώδες οστό), τροφικά έλκη (αργή-επούλωση ελαττώματα της επιδερμίδας) από διαφορετικούς λόγους, κυτταρίτιδα (οξεία, όχι σαφώς οριοθετημένες πυώδης φλεγμονή), αποστήματα (αποστήματα), βράζει (πυώδης φλεγμονή τριχωτό της κεφαλής θύλακα δέρματος εξαπλωθούν σε περιβάλλοντα ιστό), ψευδάνθρακα (οξεία διάχυτη πυώδη-νεκρωτική φλεγμονή πολλών παρακείμενων σμηγματογόνων αδένων και τριχοθυλακίων) σε αυτόλογα ιστούς (Transfer ιστού του ασθενούς που τραβήχτηκε από αυτόν).

Το ιστορικό μας της θεραπείας των ελκών σε αιμαγγείωμα.

Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας! Δεν θα το αφαιρέσουν, μόνο μια τεράστια ουλή παραμένει από το αιμαγγείωμα, το οποίο εκρήγνυται περιοδικά καθώς μεγαλώνει και απλώνει το δέρμα και το θεραπεύουμε ξανά.

Τι φρίκη για το μωρό! Η ανιψιά γεννήθηκε με ένα μεγάλο σημείο στο χέρι της και τώρα είναι 1,5 χρονών, το αιμαγγείωμα έχει μειωθεί και έχει γίνει αδύνατο

Η φρίκη είναι πολύ καλή, όπως λένε από όλες τις ασθένειες, τι είδους γιατροί έχουμε, θα τα συμπεριλάμβαναν με αυτόν τον τρόπο, οι φτωχοί συμπατριώτες υπέφεραν τόσο πολύ.

Κιτ πρώτων βοηθειών στη θάλασσα

Κιτ πρώτων βοηθειών στη θάλασσα

Το Efferalgan και το nurofen είναι σχεδόν το ίδιο. Από enterofuril πολλά παιδιά έχουν πυρετό και, κατά συνέπεια, το φάρμακο δεν βοηθά και αντικαθίσταται.

Ένας μεγάλος κατάλογος, αλλά στην πραγματικότητα, σε οποιοδήποτε βιβλίο αναφοράς φαρμακείο θα εξετάσει την περιγραφή αυτών των φαρμάκων, και είμαι βέβαιος ότι θα μειωθεί κατά ένα τρίτο. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.

Και πάλι για το έγκαυμα ((πώς να ελαφρύνει τον πόνο ;; (

σχετικά με την ατοπική δερματίτιδα και τη θεραπεία με μη ορμονικές αλοιφές

Με την ευκαιρία, δεν ορμονική αλοιφή είναι ο άριστος τρόπος. Λοιπόν, για μένα. Αυτές οι αλοιφές είναι πιο αποτελεσματικές από τις λαϊκές θεραπείες, αλλά ταυτόχρονα ασφαλέστερες από τις ορμονικές. Επιπλέον, φαρμακευτικά και ιατρικά δημιουργημένα. Σε γενικές γραμμές, μια καλή λύση στο πρόβλημα. Αλλά από όλα τα υπάρχοντα καλά μόνο για την κρέμα Elidel γνωρίζουν, ότι βοηθάει. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά τέτοια μέσα και όλοι θα επιλέξουν μόνοι τους τι ακριβώς τους ταιριάζει.

Λοιπόν, αν έχετε το Διαδίκτυο - μπορεί, και προκειμένου να τον πλησιέστερο οικισμό, τότε αυτό βοηθά. Τώρα για τα χρήματα, ακόμη και για τις αρκούδες στο Βόρειο Πόλο παραδίδονται)) Από αυτοσχέδια μέσα - παιδική κρέμα, αφέψημα του χαμομηλιού, φασκόμηλο και να μην αφήσει το δέρμα να στεγνώσει. και εάν βρεθεί υγρό, στη συνέχεια, κάντε χωρίς κρέμες ανάλογα - να στεγνώσει.

Βαφή μετά το κάψιμο

σκεφτείτε ποια ασθένεια βρέθηκε. αδύναμα νεύρα

Αποκατάσταση μετά από κάψιμο.

Kapets (((οκτώ νταντάδες - παιδί χωρίς μάτι (((

κακή πράγμα... Εγώ εκπροσωπώ το σύνολο αυτό είναι εντάξει - ήμουν ο νεότερος γιος 10 μηνών, παστεριωμένα χυλό παλάμη όλα, πολύ δέρμα ξεκίνησε... πάρα εμπόδια, ο ίδιος κατηγόρησε... υπήρχε αργά το βράδυ, το σταθμό έκτακτης ανάγκης σε μας στο γήπεδο ήταν, το έχω στα χέρια του και πίσω, και εκεί θεία λένε τίποτα δεν μπορεί να βοηθήσει, δεν τα ναρκωτικά, πηγαίνετε στην κλινική το πρωί στο χειρουργό... είμαι σοκαρισμένος τι πρέπει να κάνουμε, να τους πείτε, καλά, τουλάχιστον να μου πει τι να κάνει, ως επίδεσμος, και μου είπαν: πηγαίνετε στη νύχτα φαρμακείο, όπου θα συμβουλεύει...

Kapets ((((((((((((((((η μητέρα μου ως παιδί, επίσης, πάνω από νερό που βράζει ανατραπεί, το χέρι obozhzhena.shram για τη ζωή. Λοιπόν, τουλάχιστον έτσι ώστε να μπορεί να κρυφτεί με δεξιοτεχνία. Η γιαγιά doglyadela έξαλλος.... η μαμά λέει ότι αν το πρόσωπο για το ζεστό νερό, θα είχα τη σκότωσε ((

τις εμπειρίες μας. podgozu, φάρμακα για ύπνο. (πολλά γράμματα)

τις πάνες που επιλέξαμε από την πρώτη φορά - Merisa. Tmt, δεν είχε ποτέ ερεθισμούς και διαρροές. Δεν κάνω τίποτα κάτω από το sub, προσπάθησα την κρέμα Mustela στην αρχή, αλλά στο μπουκιά μας πάντα έλασης και σκόραρε παντού - τώρα απλώς κτυπά μουνί με βούτυρο με βούτυρο.

Μου ύπνο ομορφιά μόνο στην κούνια της, μαζί μας και δεν ήθελε να κοιμηθεί, ίσως επειδή είμαστε στην ΒΡΙ τη νύχτα και να μην ξυπνήσει δεν έχει σημασία τι διατροφή, σηκωθείτε ήδη 7-8 ώρες το πρωί. Το μόνο πράγμα - Μου δίδαξε στα χέρια, επηρεάζονται συνεχώς, χωρίς αυτό δεν κοιμηθείτε... Αλλά θα ήθελα να συνθέτουν την απουσία της ηπατίτιδας Β, είναι ακόμα ένα μωρό, που χρειάζεται για να ζεσταθεί η μητέρα της στις λαβές

τίποτα δεν μας βοήθησε από το κολικό - κανένα μωρό kalmas, espumizans, μωρό μύτες, bobotics, subxes, κ.λπ. Το μόνο πράγμα που έδωσε τουλάχιστον κάποια ανακούφιση ήταν η εκκένωση του αερίου και εξακολουθώ να βοηθάω τη χάντρα μου να την βοηθήσω με χάλια. Είτε ο ίδιος ο κολικός έφυγε, είτε το βοήθησε το μείγμα της frisian - η κόρη τρελαίνεται τώρα χωρίς προβλήματα, παραμένει να μάθει να χάλια τον εαυτό της.

Πλύνω τη μύτη μου με το aquamaris και δεν σας δίνω άλλα φάρμακα. Παιδικά καλλυντικά όλα Mustela - ευχαρίστησε μαζί της!

2. κοιμάμε από τη γέννηση))) εκτός από μερικές μέρες, όταν ξαφνικά ένιωθα λυπημένος για τον μπαμπά (κοιμάται σχεδόν στο βραχίονα του καναπέ))))

3. Mazyukatelnyh sredst δοκιμάσει πολλά, στο τέλος ήρθε μόνο η πιο συνηθισμένη κρέμα μωρών με το μουνί και το σκύλο της, Ρωσικά μας, Bepanten πιστεύω ότι είναι απολύτως άχρηστο, και ο ιερέας, μας φέρθηκαν με λάδι ιπποφαές είναι εδώ σημαίνει 2 ημέρες και κανένα ίχνος, εγώ θα σε συμβούλευα όλους)))

Από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται viferonom όταν ήμουν άρρωστος, akvamaris μύτης (εκεί akvalor μωρό, αλλά δεν κατάλαβα πώς να το χρησιμοποιήσετε)))) είναι κάθε φορά, έτσι ώστε η μπανιέρες Φοβόμουν ότι ο γιος του τσοκ της))) από κολικούς έφυγαν espumizanom.

ήμασταν πρώτη meries πάνες, τότε θα είναι σαν την διαρροή, μεταβαίνει σε ενεργό μωρό, ούτε οποιοσδήποτε έχουμε εξάνθημα από πάνα και πληγές δεν υπάρχουν, κατά πάσα πιθανότητα ο καθένας ξεχωριστά, άρεσε πολύ αυτές τις πάνες. Και ύπνος ήταν τόσο στην κορυφή: 2 εβδομάδες κοιμάται usebya στην κούνια και στη συνέχεια άρχισε να κοιμηθεί μαζί μου, γιατί έχω κουραστεί από την ίδια άλμα νύχτα για 150 φορές, και πριν εδώ μια εβδομάδα, αποφάσισε πίσω στο βάρδια krovptku, αλλά σταδιακά poluchaetsya γιους όλη την ημέρα κοιμάται στο παχνί και μαζί μου το βράδυ, αποφάσισε να φύγει ακόμα και έτσι, τότε το βράδυ θα καθοριστούν σε ένα κρεβάτι, αλλά λίγο pozzhe.lekarstva, χρήση akvamirisom και Otrivin Otrivin sopleotsos + μωρό, το δέρμα μας ocheg ξηρό, έτσι λουσμένη στο κανονικό ύδωρ, και μια κρέμα όπως Podguzov Bubkhen κοστίζει 250 ρούβλια, αλλά πρέπει να είναι εντελώς chu Είμαι λίγο αντί bepantepa αγόρασε la Κρι ίδιο αποτέλεσμα και είναι φθηνότερη και η σύνθεση του ίδιου.

http://www.baby.ru/popular/argosul-fan/

Argosulfan - ένα αποτελεσματικό φάρμακο για εγκαύματα

Πρόσφατα, έκαψα το χέρι μου με ζεστό νερό, σε κατάσταση πανικού δεν μπορούσα να σκεφτώ πώς να απλώσω το χέρι μου, αλλά μετά από λίγο θυμήθηκα ότι είχα αλοιφή Argosulfan. Για να είμαι ειλικρινής, αρχικά σκέφτηκα έναν γνωστό διασώστη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το έχω και δεν με βοηθά πραγματικά.

Η αλοιφή "Argosulfan", αγόρασα πέρυσι σε φαρμακείο, πωλείται χωρίς ιατρική συνταγή και μου έλεγαν φαρμακοποιός για ηλιακό έγκαυμα (ήλιος) και είπε ότι βοηθάει από όλα τα εγκαύματα και ανακουφίζει γρήγορα τον πόνο.

Η κρέμα εφαρμόζεται εξωτερικά στην καμένη περιοχή και δίπλα της. Είναι λευκό και σχεδόν άοσμο. Σε μια συνάφεια θυμίζει μια συνηθισμένη κρέμα, δεν ρέει.

Το Argosulfan πρέπει να εφαρμόζεται σε ένα παχύ στρώμα (περίπου 2 mm). Αν και είναι γραμμένο ότι ανακουφίζει τον πόνο, δεν αισθανόμουν αμέσως την ανακούφιση. Η επίδραση της κρέμας ήρθε μετά από μια ώρα. Ο πόνος άρχισε να υποχωρεί σταδιακά.

Μου άρεσε η κρέμα γιατί οι φυσαλίδες πέθαναν γρήγορα και μόνο μια μικρή κόκκινη κηλίδα παρέμεινε από αυτούς, η οποία πέρασε σε λίγες μέρες.

http://obzorka.net/readable/soft/10409-programma-rsaver-ot-proizvoditelya-rlab-pomozhet-vam-vosstanovit-dannye.html

Μετά την πρώτη χρήση του καψίματος, σχεδόν δεν υπάρχει ίχνος.

Το κάψιμο μου συνδέεται κατά κάποιο τρόπο μόνο με την πανθενόλη. Ήταν αυτοί που σώθηκαν πριν εμφανιστεί η κρέμα Argosulfan.

Πριν από δύο ημέρες, η κόρη μου (ηλικίας 1 έτους και 4 μηνών) έσπασε τυχαία ένα στυλό. Έριξα το χυλό μόλις απενεργοποιήθηκε και το έβαλε μακριά στο τραπέζι. Έτσι ανέβηκε σε ένα σκαμνί (το οποίο δεν υπήρχε πριν) και ακόμα μπήκε στην πλάκα με ένα στυλό.

Φυσικά, αντέδρασα με αστραπιαία ταχύτητα, έσκαψα όλο το χάος (ταυτόχρονα χτύπησα το πόδι μου), αλλά το κάψιμο φαινόταν ακόμα εντυπωσιακό. Το παιδί φώναξε όπως ποτέ, είμαι σε πανικό, ο σύζυγός μου φαίνεται φοβισμένος. Θυμίζοντας την παλιά μέθοδο που ζητήθηκε να αποφλοιωθούν και να γαρνιριστούν ακατέργαστες πατάτες. Η κόρη μου κλαίει, βγάζει ένα στυλό, αλλά με το θλίψη στο μισό κατάφερα να βάλω ακατέργαστες πατάτες στα καμένα σημεία. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η κόρη μου ηρεμήθηκε και κοιμήθηκε.

Με την ευκαιρία, Panthenol pshikala αρκετές φορές, πρακτικά κανένα αποτέλεσμα. Αυτό που δεν ήξερα και καθόμουν στο Διαδίκτυο, ήταν εδώ που ήρθα σε κρέμα Argosulfan. Με εντυπωσίασε αυτό που διάβασα και αγόρασα μετά από διαβούλευση με τον γιατρό. Ειδικά από το επόμενο πρωί το μωρό είχε τρία μεγάλα δάχτυλα σε τρία δάχτυλα και αυτό φαινόταν να την ενοχλεί.

Ο γιατρός είπε 1-2 φορές την ημέρα που εφαρμόζονταν στην πληγείσα περιοχή, καλύπτοντάς την εντελώς. Το πρωί αγόρασα την αλοιφή και το έβαλα το απόγευμα όταν η κόρη μου κοιμήθηκε. Φανταστείτε την έκπληξή μου όταν, μετά τον ύπνο, το παιδί δεν είχε σχεδόν τίποτα στη χειρολαβή του εγκαύματος.

Για την κρέμα ασφαλείας που εφαρμόζεται για τη νύχτα, όλα είναι καθαρά.

Το Argosulfan είναι μια ισχυρή κρέμα και ένας απαραίτητος βοηθός για εγκαύματα!

http://citykey.net/review/posle-pervogo-primeneniya-ot-ozhoga-prakticheski-ne-ostalos-i-sleda

Περισσότερα Άρθρα Σχετικά Με Κιρσούς

Ο καρδιακός πόνος (καρδιαλγία) είναι ένα μη ειδικό σύμπτωμα που εκδηλώνεται με τη μορφή οξείας ή πονεμένου πόνου στο στήθος, διαφορετικής διάρκειας και έντασης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση μιας τέτοιας κλινικής εικόνας δεν υποδεικνύει πάντοτε καρδιακά προβλήματα.